1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
  ͻ                                                                   
ͼ GENERAL ͻ
                                                                              
  CUSTOM SWESUB skall preas 14 dagar innan retail datum. (Ex p Discshop.se) 
  Kllreleasen mste uppges i releasens nfo.                                 
  Subtitles p releasen ska finnas angivna i NFO. Vilken som r CUSTOM ska   
   tydligt mrkas ut.                                                         
  Anvndning av andra gruppers versttningar r strikt frbjuden, med       
   undantag av tilltelse. Anvndning av s kallade "www-subbar" ska ske med  
   stor aktsamhet, och mste omarbetas grovt.                                 
  Endast WS-releaser tilltna. Undantag om releasen bara kommer i FS. Detta  
   gller svl retail som TC och DVDscr.                                     
  Fljande sources r tilltna till custom-releaser: REAL TC (TeleCine),     
   DVDScr, Retail. Ej tilltna sources: TS (TeleSync), Screeners, CAM.        
  De grupper som fjer standarden rekommenderas att mrka ut det i sina NFO  
   filer, frslagsvis som fljande: "<GRPNAMN> har signerat och fljer CUSTOM 
   SWESUB RLSSTD 2K5".                                                        
  Genom att grupper gr detta kan vi behlla den svenska custom-scenen med   
   god kvalitt, och gott nje fr alla parter.                               
                                                                              
ͼ
                                                                                
  ͻ                                                                      
ͼ DVDR ͻ
                                                                              
  Videoformatet (NTSC/PAL) ska anges i NFO. Frivilligt i release-namnet.     
  Releasen ska taggas korrekt med LiMiTED / STV / dylikt om s r fallet.    
  Subtitle-strmmarna ska vara komplett synliga p TV-skrm, och absolut     
   inte g utanfr skrmens kant.                                             
  Anvndning av tre subtitle-strmmar fr varje sprk, med olika placering   
   rekommenderas starkt, dock inte obligatoriskt.                             
  Subtitle-strmmarna ska vara fullt lsliga. Typsnitt Arial, stl 18,        
   fetstil, med svart outline border rekommenderas. Vit frg p texten.       
  Menyer skall finnas p samtliga CUSTOM SWESUB-releaser. Om menyn r retail 
   eller custom r gruppens egna val, och ska sjlvfallet vara fungerande.    
  Filmens huvudspr frn source-releasen ska finnas med. Med huvudspr menas 
   filmens originalsprk i bsta version, rangordning: DD5.1, DTS, DD2.0,     
   Stereo, Mono. vriga spr frutom huvudspret r frivilliga.               
  P custom-releaser med source som levereras med engelsk subtitle, ska den  
   engelska subben ven vara med i custom-releasen. vriga subtitles frn     
   sourcen r frivilliga att inkludera.                                       
  Intron r frivilliga. Max 25 sekunder. Ska placeras som "first play",      
   och ska kunna skippas genom "Next" eller "Menu"-knapp p fjrrkontroll.    
                                                                              
ͼ
                                                                                
  ͻ                                                                      
ͼ SVCD ͻ
                                                                              
  Bara FS 4:3 och WS 16:9 r tilltet. Inte anamorfisk WS, fr det funkar    
   inte till 100% p alla standalone DVD-spelare.                             
  Anvnd Telecide fr att deinterlaca, om filmen r interlaced.              
  Minimum bitrate, 1750Kbps, hgsta bitrate tillten, 2450Kbps.              
  Anvnd alltid VBR, 2-pass VBR i TMPEG-Enc, 4 passes i CCE.                 
  Hll audio p 224Kbps, 44.1Khz Stereo.                                     
  Bara permanenta subtitles tilltna.                                        
  Freslaget typsnitt p subtitle; Arial, stl 18, fetstil. Vit frg p text. 
  Alla releaser ska vara i CUE/BIN, och packas i RAR om 15MB.                
  Om mer n en CD, skall den sista inte vara mindre n totalt 650MB.         
  CD change / Intro-bilder ej tilltna.                                      
  Ladda ner och reencoda CUSTOM SWESUB DVDR utan tilltelse r oacceptabelt. 
  Se till att ven SVCD-releasen hller rtt taggning med STV, LiMITED, osv. 
                                                                              
ͼ
                                                                                
  ͻ                                                       
ͼ SUBTITLE GUIDELINES ͻ
                                                                              
 Notera att fljande stycke inte r obligatoriskt, men rekommenderas fr god  
 kvalit p versttningarna.                                                 
                                                                              
  Ha aldrig mer n max tv (2) rader p en insttning.                       
  Hll antalet tecken per rad till 40, aldrig mer n 42.                     
  Dialoger, konversationer markeras ut p fljande "vanliga" stt.           
                                                                              
                          "- Hej, Pelle! Hur r det?                          
                           - Hej, Lisa. Tackar bra!"                          
                                                                              
  Om en mening gr ver tv insttningar, dela upp dem p fljande vis;      
                                                                              
                          "Vi hade tnkt gra ppelpaj-"                      
                          "-men vi hittade inga pplen."                      
                                                                              
  Vid paus och/eller avbrytning i tal, dela upp p fljande vis;             
                                                                              
                          "Jo, hon kom hit, sen skulle vi..."                 
                          "...sen skulle vi g ut tillsammans."               
                                                                              
  Frsk hlla insttningslngden till max 8 sekunder, och minst tv         
   sekunder per rad i insttningarna.                                         
                                                                              
ͼ
                                                                                
  ͻ                                    
ͼ FRAMTAGNA AV FLJANDE GRUPPER I SAMRD ͻ
                                                                              
                 AMEN   aTerFalleT   BRiO   DEVASTATiON   ESB                 
                                                                              
            FiSHBONE    QSUB    PYTHON    SFSVCD    TROPiCAL    Wool          
                                                                              
ͼ